Latest Blog Posts

Culte și credințe în Dacia Romană

De-a lungul a 170 de ani, Dacia, după cele două războaie daco-romane, a devenit parte integrată a Imperiului Roman. În tot acest timp, relig...

Cetățile dacice din Munții Orăștiei

Civilizaţia dacică stârneşte pasiuni şi dezbateri aprinse. În general, discuţiile despre moştenirea dacilor sunt purtate între două extreme:...

Vracii în perioada medievală românească

Vraciul avea semnificaţia de medic al poporului, în mod eronat el fiind asociat cu vrăjitorul, aspect datorat faptului că numele ambelor înd...

Emigrația română în America

Mișcarea migratorie europeană din secolul al XIX-lea către Statele Unite ale Americii a început aproape imediat după înfrângerea lui Napoleo...

A fost descoperit cel vechi mormânt al unei căpetenii a goţilor

Vestigiile se află sub un teren din cartierul gălăţean Dunărea şi au fost catalogate în prima fază, în 1974, drept părţi ale unui cavou roma...

Viaţa în Dacia romană, provincie constant devastată de revolte şi invazii

Procesul de integrare a Daciei în Imperiul Roman a fost dificil şi îngreunat de numeroasele revolte ale autohtonilor. Triburile dacilor din ...

Povestea Coanei Mița Biciclista, o istorie a prostituției din România interbelică

Miţa Biciclista, Napoleon sau Lia Magazia sunt câteva dintre prostituatele renumite ce-şi petreceau vremea pe străzile aglomerate şi pline...

Traian s-a pregatit temeinic pentru razboiul impotriva dacilor

Marcus Ulpius Traianus s-a născut la 18 septembrie 53 d.Hr. şi a ajuns pe tronul Imperiului Roman prin adopţia sa de către împăratul Marcus ...

Forme de proprietate si cutume juridice la geto-daci

Fiind o comunitate de muncă, obştea sătească a creat norme de conduită legate de procesul muncii în comun, norme fundamentale, la care s...

Terra Misterioasa

Stiri pe Turte