Participați la sondajul nostru
Cui i-ai trage un sut în fund ?
 


Misterioasele origini ale lui Negru Voda, intemeietorul Tarii Romanesti


Negru Vodă este un personaj semilegendar al istoriei românilor. Originea sa este subiect de dispută, fiind considerat ba român sadea, ba războinic cuman. Nici măcar nu se ştie cu exactitate dacă a fost un personaj real sau de mit fondator. 

Întemeierea Ţării Româneşti ca de altfel şi cea a Moldovei, este învăluită în mister şi legendă. La baza fondării acestor state medievale stau personaje semilegendare, care dau mari bătăi de cap mediului ştiinţific. 

Unul dintre aceşti eroi fondatori este şi Negru Vodă un personaj enigmatic şi totodată contestat.  Smuls din legendele Ţării Româneşti nu se ştie cu exactitate dacă a fost sau cine a fost în realitate. 

Teoriile apărute în jurul originii şi faptelor lui Negru Vodă oscilează  şi îi atribuie fie origini cumane, fie pur româneşti sau chiar ungureşti. 

Cert este că la începutul secolului al XIV lea, Ţara Românească era o realitate istorică, un stat medieval cârmuit de un singur stăpânitor din familia Basarabilor.  
Negru Vodă este în principal un personaj de legendă. Se spune că era un român viteaz care locuia la sfârşitul secolului al XIII lea în ţinuturile Făgăraşului, pe atunci sub stăpânire ungurească. Diferitele versiuni ale legendelor arată că la un moment dat acest oştean şi căpetenie românească coboară la sud de munţi şi luptă contra tătarilor care pustiau şi i-a în stăpânire toată Muntenia şi Olteania întemeind o ţară mare. 

În versiunile din Muscel, Negru Vodă nemulţumit de felul cum îl trata craiul unguresc răspunde, la fel ca şi Bogdan al Moldovei, la chemarea locuitorilor munteni obijduiţi de tătari şi trece munţi. Îi biruie pe călăreţii de stepă şi se aşează la Câmpulung, trecând sub stăpânirea sa întreaga ţară. În alte versiuni ale poveştii, Negru Vodă luptă tot contra tătarilor şi îi alungă din Ţara Românească dar de această dată intervine şi mitologia. 

El posedă un cal năzdrăvan şi mai mult decât atât el conduce armatele regelui Ungariei în luptă. Cert este că în textul legendelor, Negru Vodă din Făgăraş,o căpetenie a românilor din zonă, trece munţii, îi alungă pe tătari, se stabileşte la Câmpulung şi ocupă mai apoi întreaga ţară.

Dincolo de legendă, acest personaj, Negru Vodă dar şi ”descălecatul„ său cum a fost numită trecerea munţilor şi întemeierea noului stat, este atestat şi de vechile cronici. 

”Fiind în Ţara Ungurească un voievod ce l-au chiemat Radul Negrul Voievod, mare herţeg pre Almaş şi pre Făgăraş, rădicatus-au de acolo cu toată casa lui şi mulţime de noroade: rumâni,papistaşi,saşi, de tot felul de oameni, pogorându-se pe apa Dâmboviţii, început-au a face ţară nouă”, se arată în Letopiseţul Cantacuzinesc. 

Cronicile ne dau astfel câteva indicii. Negru Vodă este numit şi Radu. Totodată se consemnează că este un supus al coroanei maghiare, adică cel mai probabil al regelui Ladislau al IV lea Cumanul. Îndeplinea o funcţie militară importantă în Transilvania, aceea de hertzog.  

Letopiseţul Cantacuzinesc totodată arată că Negru Vodă şi-a părăsit sălaşurile şi a trecut munţii. Unii specialişti au făcut analogie cu ”descălecatul„ lui Bogdan. Nemulţumit de politica regelui maghiar, hertzog-ul din Făgăraş se duce să-şi întemeieze propria ţară.  ”Oamenii fugeau deoarece regii Ungariei alcătuiau comunităţi privilegiate alcătuite din maghiari, saşi şi secui, excluzându-i pe români din adunări.”, scria istoricul Gheorghe Brătianu. 

Una dintre posibilităţile luate în considerare este cucerirea treptată de către aceste comandant războinic a tuturor formaţiunilor din Oltenia şi Muntenia pomenite inclusiv în diploma Cavalerilor Ioaniţi. Un indiciu este oferit în acest sens de ambasadorul despotului sârb Duşan , Nicolo Luccari care preciza în 1352 că Negru Vodă era căpetenie maghiară care a cucerit Valahia. ”Negru Voievod din naţiunea Ungară, tatăl lui Vlaicu a cucerit în 1310 aceea parte din Vlahia”. 

În această privinţă, Negru Vodă a fost fie un herzog de origine maghiară, fie o căpetenie română dar fiind supus al regelui maghiar a fost trecut în aceast fel de cronicarul italian.  Radu, Basarab sau Tihomir? Pentru mulţi istorici Negru Vodă este doar un personaj de basm sau legendă. Tocmai de aceea demersurile ştiinţifice s-au concentrat pe identificarea acestui personaj în genealogia voievozilor munteni. Constantin C. Giurescu, de exemplu , spune că Negru Vodă este un personaj fictiv, adevăratul întemeietor al Ţării Româneşti fiind Tihomir sau fiul său Basarab I. Pentru cunoscutul istoric, ascensiunea Basarabilor a fost paşnică, fiind recunoscuţi de celelalte căpetenii ca mari stăpânitori.  

„Întemeierea Munteniei nu se datoreşte unor descălecători veniţi din Făgăraş, ci reunirii sub o singură stăpânire româneşti, a diferitelor formaţiuni politice, cnezate şi voievodate, din dreapta  şi din stânga Oltului(...) În 1324, un document ungar aminteşte pe Basarab, « voevodul nostru transalpin »; un alt document ni-l arată ca « fiu al lui Tihomir ». Din felul cum e pomenit acesta din urmă, se vede că el fusese un personaj cunoscut; credem că nu greşim socotindu-l ca predecesor în domnie al lui Basarab, aşadar ca voievod în stanga Oltului, acolo unde, la 1247, întâlnisem pe Seneslau. Am avea deci următoarea succesiune:Seneslau,Tihomir, Basarab.”, scria Constantin C. Giurescu în ”Istoria Românilor”.

 Neagu Djuvara în lucrarea ” Thocomerius – Negru Vodă. 
Un voievod cuman la începuturile Ţării Româneşti”, este de părere că de fapt Negru Vodă este Tihomir, părintele lui Basarab I , cel care în 1310 ar fi cucerit întreagul teritoriu al Olteniei şi al Munteniei, amintit de altfel şi de cronicarul italian.


 Cuman sau român? Neagu Djuvara a avansat în aceeaşi lucrare ” Thocomerius – Negru Vodă. Un voievod cuman la începuturile Ţării Româneşti”, teoria prin care acest Tihomir şi inclusiv urmaşii săi Basarabi ar fi de origine cumană. Mai precis căpetenii-războinice din neamul cumanilor care s-au impus ca şi pătură conducătoare peste autohtonii sud-carpatini. 

Acelaşi Neagu Djuvara scria că de fapt Tihomir este o interpretare greşită a numelui cuman Toctomer care înseamnă ”fier călit„. Totodată în limba turcică Basarab înseamnă „tată atotstăpânitor”. Această teorie a fost contrazisă de o serie de analize ADN şi cercetări efectuate de specialişti din cadrul Universităţii Babes-Boliay din Cluj. Testele ADN ar fi infirmat originea cumană a Basarabilor. 

În continuare originea şi mai ales adevărata identitate a lui Negru Vodă rămân un mister.Share on Google Plus

About Omae Admin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

Articole noi